informationsmotorvejen

informationsmotorvejen
information superhighway

Danish-English dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Backbone — Del af et datanet med særlig høj kapacitet som samler trafik fra nettets periferi, transmitterer den og atter fordeler den til periferien. Da dette minder om motorvejnettets opgaver, omtales internettets backbone indimellem som… …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”